Book cover image for Na Laochra is Lú

Publication date: April 2012
Publisher: An Gúm
ISBN: 978-1-85791-098-8
Page count: 46
Age group: 8–10 

Na Laochra is Lú

by Laoise Ní Chléirigh (Author)
Steve Simpson (Illustrator)

Seo é an chéad leabhar ó pheann Laoise Ní Chléirigh: scéal toisce ina bhfuil dhá shíog bheaga mar ghaiscígh. Caithfidh siad an tír a tharrtháil ón Taibhse Dána atá ag cur eagla ar dhaoine agus ag cur bád go tóin poill; agus buaileann siad le carachtair fantaiseacha, cuid acu ó mhiotaseolaíocht na hÉireann , a chuidíonn leo an éacht seo a dhéanamh. Suíonn na carachtair seo – draoithe, sióga, ollphéist, Balar an fathach – agus na logainmneacha – Brú na Bóinne, Clochán an Aifir, Inis Meáin – an scéal go sainiúil in Éirinn. Tá insint an scéil, mar aon leis na heachtraí iad féin, corraitheach agus beoga.

Tá léaráidí galánta déanta ag Steve Simpson, iad spleodrach, ildaite agus tá an leabhar iontach tarraingteach ar fad. Úsáidtear cló ar leith agus dath ar leith le focail labhartha cuid de na carachtair a chur in iúl, rud a chuireann go mór leis an scéal. Míníonn an ghluais ag deireadh an leabhair téarmaí deacra i nGaeilge agus i mBéarla, rud atá iontach éifeachtach.

Bhainfeadh páistí ó 8-10 sult agus tairbhe as an scéal a léamh leo féin, agus bhainfeadh páistí níos óige sult as an leabhar a léamh le múinteoir nó tuismitheoir.

This is the first book from Laoise Ní Chléirigh’s pen: a quest story in which two little fairies are the heroes. They must save the country from the Bold Ghost who is frightening people and sinking boats; and they meet fantastical characters, some of them from Irish mythology, who help them achieve this. The characters – druids, fairies, the sea monster and Balor the giant – and the placenames – Newgrange, The Giant’s Causeway and Inishmaan – place the events specifically in Ireland. The narration of the story, as well as the adventures themselves, are exciting and lively.

Steve Simpson has illustrated the book beautifully, with colourful, exuberant images which render the book very attractive. Specific fonts and colours are used for some of the characters’ speech, a technique which enhances the story. Difficult Irish vocabulary is explained at the back of the book, both in Irish and in English, which is very effective.

Children from 8-10 would enjoy reading this book independently, while younger children could enjoy it with a parent or teacher.

Review by
Caoimhe Nic Lochlainn

This review was published online in
April 2012

Related Reviews

Lúlú agus an Oíche Ghlórach
by Bridget Bhreathnach (Author)
Steve Simpson (Illustrator)